top of page

LEGARIS Advokatanpartsselskab

Straerupvej 8

5683 Haarby

Denmark

Cvr. no. and VAT no.: 34042586

 

Attorney/Advokat Peter Løvgren

Phone: +45 2075 5060

Email: info@legaris.dk

Contact

Banking information

Spar Nord Bank A/S
Account no. 9015 - 4577423933

SWIFT code: SPNODK22

IBAN-no.: DK7590154577423933

Spar Nord Bank A/S
Account no. 9015 - 4577423933

SWIFT code: SPNODK22

IBAN-no.: DK7590154577423933

Mandatory information

The following text is provided in Danish for the purpose of complying the with the Code of Conduct of the Danish Law and Bar Society (in Danish "De advokatetiske regler"). A summary in English can be found below:

LEGARIS Advokatanpartsselskab (”LEGARIS”) er etableret på følgende adresse: Strærupvej 8, 5683 Haarby.

 

LEGARIS ejes og drives af advokat Peter Løvgren, som kan kontaktes på telefonnummer + 45 2075 5060 samt på e-mailadressen pl@legaris.dk. Firmaet har ikke andre advokater ansat.

 

Virksomhedens CVR-nummer er: 3404 2586.

 

LEGARIS er organiseret som et advokatanpartsselskab.

 

LEGARIS har ingen klientbankkonti.

 

Advokat Peter Løvgren er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos forsikringsselskabet CNA/Hardy. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af LEGARIS, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

LEGARIS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 

Advokat Peter Løvgren er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af LEGARIS og/eller utilfredshed med en af LEGARIS’ advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

 

SUMMARY IN ENGLISH:

 

Legaris Law Firm (Legaris Advokatanpartsselskab) is owned and managed by Advokat Peter Løvgren.

Peter Løvgren is a member of the Danish Bar and Law Society ("Advokatsamfundet").

Legaris Law Firm holds no client bank account.

 

Legaris Law Firm has taken out mandatory liability insurance in accordance with the rules of the Danish Bar and Law Society. Insurance company and guarantee provider is: CNA/Hardy, Hammerensgade 6, 1, 1267 København K.

In case of a dispute concerning legal fees and /or the behavior of the law firm's lawyer(s), a client may submit a complaint to the Danish Bar and Law Society: Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

bottom of page